زیتون و روغن زیتون

زیتون و روغن زیتون

تاریخچه روغن زیتون تصفیه شده

روغن زيتون مهرام محصولي خالص از زيتون هاي تازه است كه ضمن داشتن مواد آنتي اكسيداني و ضد سرطان، از عطر و طعم بي نظير و ارزش تغذيه اي بالايي برخوردار است.  

تاریخچه:

روغن زیتون، فرآورده‌ای بود که ابتدا مردمان مینوسی (تمدنی پیش از یونانی در عصر برنز در نواحی مدیترانه‌ای) آن را تولید کرده‌اند. این روغن برای آن‌ها منشاء ثروت محسوب می‌شد. این مردمان، گوشت له شدهٔ میوهٔ زیتون را داخل مخزن ثابتی می‌ریختند و پس از مدتی، روغن زیتون در قسمت بالا جمع می‌شد و آب و بقیه مواد را از قسمت انتهایی مخزن خارج می‌کردند.  

 

 

تاریخچه روغن زیتون بکر

روغن زيتون مهرام محصولي خالص از زيتون هاي تازه است كه ضمن داشتن مواد آنتي اكسيداني و ضد سرطان، از عطر و طعم بي نظير و ارزش تغذيه اي بالايي برخوردار است.

 

تاریخچه:

روغن زیتون، فرآورده‌ای بود که ابتدا مردمان مینوسی (تمدنی پیش از یونانی در عصر برنز در نواحی مدیترانه‌ای) آن را تولید کرده‌اند. این روغن برای آن‌ها منشاء ثروت محسوب می‌شد. این مردمان، گوشت له شدهٔ میوهٔ زیتون را داخل مخزن ثابتی می‌ریختند و پس از مدتی، روغن زیتون در قسمت بالا جمع می‌شد و آب و بقیه مواد را از قسمت انتهایی مخزن خارج می‌کردند.  

 

 

تاریخچه روغن زیتون فرابکر

روغن زيتون مهرام محصولي خالص از زيتون هاي تازه است كه ضمن داشتن مواد آنتي اكسيداني و ضد سرطان، از عطر و طعم بي نظير و ارزش تغذيه اي بالايي برخوردار است.  

تاریخچه:

روغن زیتون، فرآورده‌ای بود که ابتدا مردمان مینوسی (تمدنی پیش از یونانی در عصر برنز در نواحی مدیترانه‌ای) آن را تولید کرده‌اند. این روغن برای آن‌ها منشاء ثروت محسوب می‌شد. این مردمان، گوشت له شدهٔ میوهٔ زیتون را داخل مخزن ثابتی می‌ریختند و پس از مدتی، روغن زیتون در قسمت بالا جمع می‌شد و آب و بقیه مواد را از قسمت انتهایی مخزن خارج می‌کردند.  

 

 

تاریخچه زیتون با سبزیجات مدیترانه ای

انواع زیتون مهرام تهیه شده از زیتون های مرغوب و تازه است که تمام خواص تغذیه ای زیتون را با طعمی مطلوب و خوشمزه به همراه دارد.

تاریخچه زیتون شور ویژه ایرانی

انواع زیتون مهرام تهیه شده از زیتون های مرغوب و تازه است که تمام خواص تغذیه ای زیتون را با طعمی مطلوب و خوشمزه به همراه دارد.

تاریخچه زیتون شور خیلی درشت

انواع زیتون مهرام تهیه شده از زیتون های مرغوب و تازه است که تمام خواص تغذیه ای زیتون را با طعمی مطلوب و خوشمزه به همراه دارد.

تاریخچه زیتون شور ایرانی

انواع زیتون مهرام تهیه شده از زیتون های مرغوب و تازه است که تمام خواص تغذیه ای زیتون را با طعمی مطلوب و خوشمزه به همراه دارد.