به دنیای خاطرات دهه ی شصت خوش اومدی
با خرسی بازی کن و امتیاز بگیر.

فقط قبل از شروع موبایلت رو به حالت افقی تنظیم کن
!بــازی کــن www.mahramco.com