کمپین‌های مهرام

کمپین باربیکیو

پاییز ۹۹

sh1

کمپین ماه رمضان

پاییز ۹۹

tik-tok-campaign

کمپین رونمایی از کانسپت جدید بسته بندی های مهرام

پاییز ۹۹

محصولات مهرام

تماس باما

دفتر مرکزی:تهران، خیابان مطهری، شماره ۳۳۳ ساختمان مهرام

تلفن:                                 ۱۶۶۴ | ۸۷۷۰۰۰۷۸ ۲۱ ۹۸+

تلفن انتقادات و پیشنهادات:             ۸۸۷۰۱۰۰۳ ۲۱ ۹۸+

شرکت پخش پرنیان:                     ۹-۸۶۱۹۰۷۹۳ ۲۱ ۹۸+

واحد فروش رستوران ها:                   ۸۸۷۱۸۷۵۳ ۲۱ ۹۸+

دفتر مرکزی:تهران، خیابان مطهری، شماره ۳۳۳ ساختمان مهرام

تلفن:                        ۱۶۶۴ | ۸۷۷۰۰۰۷۸ ۲۱ ۹۸+

تلفن انتقادات و پیشنهادات:    ۸۸۷۰۱۰۰۳ ۲۱ ۹۸+

شرکت پخش پرنیان:           ۹-۸۶۱۹۰۷۹۳ ۲۱ ۹۸+

واحد فروش رستوران ها:         ۸۸۷۱۸۷۵۳ ۲۱ ۹۸+