سس های سالاد سلامت

به اشتراک بگذارید:

5 دقیقه وعده: سالاد سایر

مواد لازم:

طرز تهیه:

ترکیب۱:  1/2 پیمانه روغن زیتون مهرام+۱ پیمانه آب نارنج مهرام

ترکیب۲:  1/2 پیمانه روغن زیتون مهرام+۱ پیمانه آب لیمو ترش مهرام

ترکیب ۳:  1/2 پیمانه روغن زیتون مهرام+۱ پیمانه آبغوره مهرام

ترکیب ۴:  1/2 پیمانه روغن زیتون مهرام+۱ پیمانه رب انار مهرام

ترکیب ۵: ۱/۲ پیمانه روغن زیتون مهرام+۱ پیمانه آبغوره+۱/۲ پیمانه آب انارمهرام

ترکیب ۶: ۱/۲ پیمانه روغن زیتون مهرام+۱ پیمانه آبلیمو مهرام+۱/۲ پیمانه رب انارمهرام

ترکیب ۷:  3 پیمانه روغن زیتون مهرام+۱ پیمانه آب نارنج مهرام+۳ پیمانه رب انار مهرام

سس های سالاد سلامت