به اشتراک بگذارید:

از کجا بخرم؟

آب نارنج

این محصول حاصل آبگیری مستقیم از نارنج تازه با عطر و طعم طبیعی می باشد که به عنوان چاشنی انواع غذاها استفاده می شود.

ترکیبات: آب نارنج٬ آنتی اکسیدان (متابی سولفیت سدیم 250 میلی گرم در کیلوگرم)