رب انار

__

رب انار تهیه شده از آب انار خالص تغلیظ شده است که حاوی آنتی اکسیدان های مختلف، به ویژه ویتامین C می باشد .

ترکیبات:آب انار تغلیظ شده(حداقل بریکس ۷۰)