به اشتراک بگذارید:

از کجا بخرم؟

ترشی فلفل

ترشی به عنوان یکی از چاشنی های رایج و اشتها آور در کنار انواع غذاها در منطقه خاورمیانه استفاده می گردد.

ترکیبات: فلفل سبز قلمی، سرکه تقطیری، نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر2%، آب