سرکه سیب

__

سرکه یکی از قدیمی ترین پروسه های تخمیر در دوران بشریت است. ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح قبیله عشایری به نام آریان شراب سیب را که قبل از سرکه سیب بود را تولید کردند بعد بابلی ها تا آریانی ها دستور تهیه شراب سیب چرخیده است تا اینکه یونانی ها و رومانی ها از آن برای تهیه سرکه سیب استفاده کردند. سرکه سیب به عنوان دارو در بسیاری از سالها استفاده می شد. در درمان بیماری هایی چون مسمومیت قارچی، شوره، دندان درد و حتی در جنگ جهانی اول برای درمان زخم ها نیز استفاده می شد. در فرهنگ فارسی قدیم برای چربی سوزی نیز از آن استفاده می شد.

ترکیبات:سرکه سیب۵%،متابی سولفیت سدیم به عنوان نگهدارنده(کمتر از ۷۰ppm)