خیارشور ویژه

__

خیارشور مهرام تهیه شده از بهترین انواع خیارهای تازه می باشد که بنا به سلیقه مصرف کننده در اندازه های مختلف تولید و عرضه می گردد.

خیار، سرکه تقطیری ۱۱%، نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر ۳/۵%، سبر،فلفل، ترخون، آب