آب نارنج

__

این محصول حاصل آبگیری مستقیم از نارنج تازه با عطر و طعم طبیعی می باشد که به عنوان چاشنی انواع غذاها استفاده می شود.

ترکیبات:آب نارنج ، آنتی اکسیدان (متابی سولفیت سدیم ۲۵۰ میلی گرم در کیلوگرم)