به اشتراک بگذارید:

از کجا بخرم؟

ترشی فلفل

ترکیبات: فلفل سبز قلمی، سرکه تقطیری، نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر2%، آب