آبغوره

__

یکی از چاشنی های پرطرفدار غذاهای سنتی ایرانی، مدیترانه ای، سالاد شیرازی و هم چنین دارای خواص تغذیه ای ویژه ای می باشد.

ترکیبات:آبغوره،نمک تصفیه شده خوراکی۰/۲% ،آنتی اکسیدان (متابی سولفیت سدیم حداکثر ۷۰میلی گرم در کیلوگرم)