FDA

[:fa]کیفیت به جرات تنها ویژگی یک محصول است که مرز نمی شناسد و با وجود استانداردهای پرشمار در سطح جهان به موضوعات کیفی به زبان مشترکی تبدیل گردیده و شرکتهای نادری در دنیا وجود دارند که کیفیت محصولات آنها بتواند استانداردهای مختلف در کشورهای گوناگون را اخذوتائیدیه دریافت نماید.گروه مهرام که سالیان سال است در عرصه داخلی بعنوان واحد نمونه در کیفیت مطرح و مورد تقدیر واقع می گردد و انواع و اقسام گواهینامه های کیفی را دریافت نموده،مدتی است که قدم در راه جدید گذاشته و با ارائه محصولات خود به سازمان غذا و داروی آمریکا موفق به اخذ گواهی FDA جهت محصولات خود شده است و عملاٌ یکی از بزرگترین موانع صادراتی از این طریق رفع گردیده است و در سایر الطاف الهی و تلاش مدیران، کارشناسان و گارگران مهرام بزودی شاهد حضور گسترده محصولات مهرام در قاره آمریکا و اروپا خواهیم بود.[:]

اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter