آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه تولیدی مهرام(سهامی عام) ، مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ و جلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ و مجوز شماره ۱۲۱-۶۵۹۴۳۰/۹۹۴ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۹۳.۵۵۸.۰۰۰.۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۴.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، منقسم به ۲۰۴.۰۵۸.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی به شرح زیر افزایش یابد

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه تولیدی مهرام(سهامی عام) ، مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ و جلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ و مجوز شماره ۱۲۱-۶۵۹۴۳۰/۹۹۴ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۹۳.۵۵۸.۰۰۰.۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۴.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، منقسم به ۲۰۴.۰۵۸.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

۱-سرمایه فعلی شرکت:۹۳.۵۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲-مبلغ افزایش سرمایه:۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

۳-مبلغ سرمایه پس از افزایش:۲۰۴.۰۵۸.۰۰۰.۰۰۰ریال

۴-ارزش اسمی هر سهم:۱.۰۰۰ریال

۵-تعداد سهام عرضه شده:۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰سهم

۶-نوع سهم:عادی با نام

۷-محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

*۱۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

۸-موضوع افزایش سرمایه:اصلاح ساختار مالی

۹-به هر صاحب سهم ، در ازای هر ۱۰۰ سهم متعلقه در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ تعداد ۱۱۸ حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می گیرد.بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

۱۰-سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند ، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند۱۲ این آگهی مراجعه نمایند.

۱۱-مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید ، ۶۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

۱۲-سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از  حق تقدم خود دارند ، حسب مورد باید براساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

*سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان ، بهای سهام جدید را تأمین نمی کند ، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام  یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی وشناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره ۰۳۶۱۶۱۱۶۳۵۰۰۰ این شرکت نزد بانک ملی شعبه خجسته واریز و رسید بانکی مربوطه رابه انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید ، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم ، با پست سفارشی به نشانی تهران – خیابان مطهری – بعد از هتل بزرگ تهران – پلاک۳۳۳ – کدپستی ۱۵۹۵۷۱۸۳۱۱ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران – خیابان مطهری – بعد از هتل بزرگ تهران – پلاک ۳۳۳ – کدپستی ۱۵۹۵۷۱۸۳۱۱ تحویل و رسید دریافت نمایند.

*سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید ، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم   ، مبنی بر اعلام موافقت  با تبدیل مطالبات به

سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران – خیابان مطهری – بعد از هتل بزرگ تهران – پلاک ۳۳۳ – کدپستی۱۵۹۵۷۱۸۳۱۱ ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران – خیابان مطهری – بعد از هتل بزرگ تهران – پلاک۳۳۳ – کدپستی ۱۵۹۵۷۱۸۳۱۱ تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر:عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

۱۳-درصورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه ، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس  اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت ، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند۱۲ اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

۱۴-حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرراز حق تقدم خود استفاده ننموده اند وهمچنین پاره سهم های ایجاد شده ، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

*مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی برعهده ناشر است.

*ناشر، شرکت تأمین سرمایه ، حسابرس ، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر ، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که دراثر قصور، تقصیر ، تخلف ویا به دلیل ارائه  اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.

*ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا ، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

*با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

*سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت ، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس mahramco.comمراجعه و یا با شماره تلفن ۸۸۵۵۵۵۰۸ تماس حاصل نمایند.

*گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، گزارش بازرس قانونی دراین خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس mahramco.com و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرسwww.codal.irدر دسترس می باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه تولیدی مهرام(سهامی عام)

 

برای دریافت گزارش توجیهی قسمت اول و قسمت دوم کلیک کنید.

برای دریافت بیانیه ثبت غمهرا کلیک کنید.

برای دریافت گواهی نامه حق تقدم خرید سهام کلیک کنید.

اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter