به اشتراک بگذارید:

از کجا بخرم؟

ترشی سیرگل

ترشی به عنوان یکی از چاشنی های رایج و اشتها آور در کنار انواع غذاها در منطقه خاورمیانه استفاده می گردد.

ترکیبات: سیر، سرکه، نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر 2/7%، کارامل شکر 1% ،آب