زیتون شور ایرانی

__

انواع زیتون مهرام تهیه شده از زیتون های مرغوب و تازه است که تمام خواص تغذیه ای زیتون را با طعمی مطلوب و خوشمزه به همراه دارد.

ترکیبات:زیتون سبز، نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر ۴% ، سرکه ۱۱%، آب