خیارشور معمولی

__

خیارشور مهرام تهیه شده از بهترین انواع خیارهای تازه می باشد که بنا به سلیقه مصرف کننده در اندازه های مختلف تولید و عرضه می گردد.

ترکیبات:خیار، سرکه تقطیری ۱۱%، نمک تصفیه شده خوراکی(حداکثر ۳/۵%)، سبر،فلفل، ترخون، آب