آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

[:fa]بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه تولیدی مهرام(سهامی عام)یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید،تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397/04/25 در محل سالن همایش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی_نبش خیابان فرصت_طبقه دهم تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

ضمنا”، در اجرای وفق ماده 99 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، سهامدارانی که مایل به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه می باشند با در دست داشتن اصل مدارک دال بر سهامدار بودن همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و یا اصل وکالتنامه رسمی برای نمایندگان اشخاص حقوقی در ساعت اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 97/4/23 و 97/4/24 به آدرس شرکت واقع در ابتدای خیابان مطهری پلاک 333 واحد امور سهام مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نمونه باشند.

دستور جلسه

1_استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29

2_بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال  مالی منتهی به 1396/12/29

3_انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1396/12/29

4_اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

5_تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج هرگونه دعوت و آگهی

6_تعیین پاداش هیأت مدیره

7_تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره

8_تصویب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت

9_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      هیأت مدیره شرکت گروه تولیدی مهرام[:]

Share on pinterest
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter