سال نو مبارک

[:fa]

همراهان همیشگی؛ در انتهای هرسال بنا به سنت‌مان در مهرام، به رسمِ شادباش نوروز، هدایایی پیشکش‌تان می‌کردیم. در آستانه‌ی چرخشِ سال، با توجه به نیاز روزافزون سرزمین‌مان به هم‌بستگی و هم‌دلیِ جمعی، بر آن شدیم این روند را دگرگون و تلاش‌هایمان را معطوف به هدف والاتر آبادانی ایران کنیم. در گام نخست، به نمایندگی از شما، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان را به مدرسه‌سازی در استان سیستان و بلوچستان اختصاص دادیم. امیدواریم این تغییر نگرش آغازگر جنبش همگانی فراهم‌سازی «فرصت‌های آموزشی برابر» برای کودکان مناطق محروم کشورمان شود.

[:]

Share on pinterest
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter