آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

[:fa]بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه تولیدی مهرام(سهامی عام)یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید،تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 14 روز شنبه مورخ 1396/04/24 در محل سالن همایش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان طالقانی_نبش خیابان فرصت_طبقه دهم تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

ضمنا”،برگ ورود به جلسه مذکور در محل تشکیل مجمع در قبال ارائه برگ سهام و کارت شناسایی یا وکالتنامه معتبر به سهامداران رائه خواهد گردید.

 

دستور جلسه

1_استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30

2_بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال  مالی منتهی به 1395/12/30

3_انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1396/12/29

4_اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

5_تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج هرگونه دعوت و آگهی

6_انتخاب اعضاء هیأت مدیره

7_تعیین پاداش هیأت مدیره

8_تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره

9_تصویب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت

10_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      هیأت مدیره شرکت گروه تولیدی مهرام[:]

Share on pinterest
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter