امروزه آشپزی به دلایل کمبود وقت٬ سلامت تغذیه و تنوع طلبی شاید بیش از گذشته اهمیت دارد. در اکثر مواقع فکر کردن به یک غذای جدید و زمان پخت آن از انجام دادنش سخت تر است. مهرام در بخش آشپزی کوشیده است تا با ارایه دستور غذاهای جدید‌٬متنوع و با زمان طبخ کوتاه٬ شما را به تجربه‌های تازه دعوت کند. مهرام خواهان حرکت شما به سوی جست‌وجو و کاوش غذاهای جدید است و در این راستا علاوه بر جوایز در نظر گرفته شده٬ تجربه های منتخب و هیجان انگیز شما را در شبکه های اجتماعی خود با دیگران به اشتراک می گذارد.