– تماس با ما

دفتر مرکزی:تهران، خیابان مطهری، شماره 333 ساختمان مهرام

تلفن:                                      1664 | 87700078 21 98+

تلفن انتقادات و پیشنهادات:                   88701003 21 98+

شرکت پخش پرنیان:                            9-86190793 21 98+

واحد فروش رستوران ها:                       88718753 21 98+