دیپ کنگر فرنگى وپنیر

share:

30 minute Meals: پیش غذا و میان وعده سایر

Ingredients:

  • ٣ قاشق كره غير نمك دار
  • ا عدد پياز خرد شده
  • ٥ پره سير خرد شده
  • ١/٤ پيمانه ارد
  • ا پيمانه پنير پارمزان
  • ا پيمانه خامه پرچرب
  • ٢ قوطى كنگر فرنگى (آرتیشو)
  • ١ پيمانه پنير خرد شده
  • ١/٢ پيمانه خرده نان
  • سس  کچاپ تند مهرام

How to prepare:

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه و الإنجلیزیه الأمریکیه.

دیپ کنگر فرنگى وپنیر

محصولات مشابه