فاهیتای مرغ

به اشتراک بگذارید:

1 ساعت دقیقه وعده: اصلی گوشت سفید

مواد لازم:

 • 1/3 cup coarsely chopped fresh cilantro
 • 2 medium garlic cloves, finely chopped
 • 1/2 teaspoon chili powder
 • 1/2 teaspoon ground coriander
 • 1/2 teaspoon ground cumin
 • 1 Mahram lime juice
 • 3 tablespoons olive or vegetable oil
 • 1 pound boneless, skinless chicken breasts
 • Kosher salt
 • Freshly ground black pepper
 • 1 medium bell pepper (any color), cored and sliced into 1/2-inch strips
 • 1 medium red onion, halved and sliced into 1/2-inch pieces
 • 8 (6-inch) tortillas (corn or flour)
 • Mahram salsa

طرز تهیه:

مرغ را با سیر و پودر چیلى و زیره و گشنیز و ابلیموى مهرام اغشته کنید(ماریناد)و ان را براى حداقل ۵ ساعت در یخچال نگه دارید تابه را بر روى گاز با حرارت متوسط قرار دهید و روغن زیتون را به ان اضافه کنید تا گرم شود و زمانى که روغن داغ شد سینه مرغ هاى اغشته در ان به همراه پیاز حلقه شده در ان سرخ کنید و همزمان بر روى مرغ ها نمک و فلفل بریزید و ان را مرتب جا به جا کنید نان هاى ترتیلا را در تابه دیگرى گرم کنید تا برشته شودبعد از سرخ شدن مرغ میتوانید ان را با سس سالساى مهرام و نان ترتیلا میل کنید.

فاهیتای مرغ