ترتیلای میگو

ترتیلای میگو

30دقیقه وعده: اصلی گوشت دریایی
  • ٤ پيمانه پنير ناچو مهرام
  • ٨ عدد نان ترتيلا
  • ميگوى تكيلا

طرز تهیه

ابتدا ١/٢ پیمانه از پنیر را به روى سطح ترتیلا پراکنده کنید و بعد از ان ١/۴ از میگو ها را به همراه سس بر سطح ترتیلا پراکنده کنید(به مقدار دلخواه) ،ترتیلاى دیگرى رو ان قرار داده و مراحل قبل را تکرار کنید تا ۴ ورقه ترتیلا
تابه را با دماى متوسط داغ کنید و یک ورق ترتیلا را روى ان قرار دهید به مدت زمانى که پنیر اب شود و نان ترتیلا برشته بشود((حدود ٢ تا ٣ دقیقه)
هر ورقه ترتیلا را میتوانید ببرید و میل کنید.

دستور غذای مشابه