به اشتراک بگذارید:

از کجا بخرم؟

مربای آلبالو ۲۷۵ گرم

ترکیبات: شکر، آلبالو، پکتین، اسیدسیتریک خوراکی، آب