به اشتراک بگذارید:

از کجا بخرم؟

زیتون شور خیلی درشت ۶۵۰ گرم

Ingredients: Sliced olive, Paprika, Aromatic vegetables, Garlic, Vinegar (11%), Salt, Olive oil, Water