به اشتراک بگذارید:

از کجا بخرم؟

ترشی سیر مروارید ۷۰۰ گرم

ترکیبات: سیر، سرکه، نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر 2/7%، آب