به اشتراک بگذارید:

از کجا بخرم؟

ترشی سیرحبه ۷۰۰ گرم

ترکیبات: سیر، سرکه، نمک تصفیه شده خوراکی حداکثر 2/5%، کارامل شکر 1% ،آب