سس کچاپ

سس کچاپ

تاریخچه

تاریخچه کچاپ ۴۰۰ گرم

سس كچاپ يا گوجه‌فرنگي برخلاف تركيبات به‌نسبت ساده‌اش، سفري دور و دراز را پيموده است. به نظر مي‌رسد نام كچاپ از زبان چيني ماندراين و به‌معناي سس ماهي گرفته شده باشد، اما در نهايت تا قرن نوزدهم ميلادي در اروپا به هر سسي كه تركيباتي از قارچ، سركه و حتا گردو داشت كچاپ مي‌گفتند. آنچه امروزه به نام سس كچاپ شناخته مي‌شود در انگليس و اروپا سس قرمز يا گوجه ناميده مي‌شد، اما بعد از قرن نوزدهم و جنگ جهاني دوم، گسترش فرهنگ آمريكايي در سراسر جهان باعث جايگزيني نام كچاپ با سس قرمز شد. استفاده از سس كچاپ در دهه‌ي هفتاد ميلادي در تمام غذاهاي آمريكايي آن قدر مرسوم بود كه زماني كه ريچارد نيكسون، رييس جمهور آمريكا، در مصاحبه‌اي اعلام كرد صبحانه‌ي مورد علاقه‌اش تركيبي از پنير و سس كچاپ است كسي به او نخنديد! پايه‌ي سس كچاپ گوجه فرنگي پخته است ولي تركيبات مختلفي شامل سركه، سير و انواع ادويه‌جات مختلف به آن اضافه مي‌شود و در غذاهاي مختلف با گوشت و سبزيجات سرو مي‌شود.

تاریخچه کچاپ تند ۵۳۰ گرم

سس كچاپ يا گوجه‌فرنگي برخلاف تركيبات به‌نسبت ساده‌اش، سفري دور و دراز را پيموده است. به نظر مي‌رسد نام كچاپ از زبان چيني ماندراين و به‌معناي سس ماهي گرفته شده باشد، اما در نهايت تا قرن نوزدهم ميلادي در اروپا به هر سسي كه تركيباتي از قارچ، سركه و حتا گردو داشت كچاپ مي‌گفتند. آنچه امروزه به نام سس كچاپ شناخته مي‌شود در انگليس و اروپا سس قرمز يا گوجه ناميده مي‌شد، اما بعد از قرن نوزدهم و جنگ جهاني دوم، گسترش فرهنگ آمريكايي در سراسر جهان باعث جايگزيني نام كچاپ با سس قرمز شد. استفاده از سس كچاپ در دهه‌ي هفتاد ميلادي در تمام غذاهاي آمريكايي آن قدر مرسوم بود كه زماني كه ريچارد نيكسون، رييس جمهور آمريكا، در مصاحبه‌اي اعلام كرد صبحانه‌ي مورد علاقه‌اش تركيبي از پنير و سس كچاپ است كسي به او نخنديد! پايه‌ي سس كچاپ گوجه فرنگي پخته است ولي تركيبات مختلفي شامل سركه، سير و انواع ادويه‌جات مختلف به آن اضافه مي‌شود و در غذاهاي مختلف با گوشت و سبزيجات سرو مي‌شود.

تاریخچه کچاپ کتابی ۶۷۰ گرم

سس كچاپ يا گوجه‌فرنگي برخلاف تركيبات به‌نسبت ساده‌اش، سفري دور و دراز را پيموده است. به نظر مي‌رسد نام كچاپ از زبان چيني ماندراين و به‌معناي سس ماهي گرفته شده باشد، اما در نهايت تا قرن نوزدهم ميلادي در اروپا به هر سسي كه تركيباتي از قارچ، سركه و حتا گردو داشت كچاپ مي‌گفتند. آنچه امروزه به نام سس كچاپ شناخته مي‌شود در انگليس و اروپا سس قرمز يا گوجه ناميده مي‌شد، اما بعد از قرن نوزدهم و جنگ جهاني دوم، گسترش فرهنگ آمريكايي در سراسر جهان باعث جايگزيني نام كچاپ با سس قرمز شد. استفاده از سس كچاپ در دهه‌ي هفتاد ميلادي در تمام غذاهاي آمريكايي آن قدر مرسوم بود كه زماني كه ريچارد نيكسون، رييس جمهور آمريكا، در مصاحبه‌اي اعلام كرد صبحانه‌ي مورد علاقه‌اش تركيبي از پنير و سس كچاپ است كسي به او نخنديد! پايه‌ي سس كچاپ گوجه فرنگي پخته است ولي تركيبات مختلفي شامل سركه، سير و انواع ادويه‌جات مختلف به آن اضافه مي‌شود و در غذاهاي مختلف با گوشت و سبزيجات سرو مي‌شود.

تاریخچه کچاپ هالوپینو ۴۰۰ گرم

مخترع این سس شخصی به نام بن بود که علاقه بسیاری به آشپزی داشت. او در سال ۱۹۸۱ میلادی به همراه دوستانش در یک رستوران مشغول خوردن غذا بود که به صورت اتفاقی فلفل هالوپینو درون کچاپ افتاد. بن آن را تست کرد و مزه‌ی فوق العاده آن او را مشتاق به بررسی این ترکیب لذیذ کرد. سرانجام در سال ۱۹۹۴میلادی پس از تست های مختلف٬ موفق به ترکیب مناسبی از کچاپ هالوپینو شد و آن را ابتدا به نام خود ثبت کرد و بعدها با نام برند Spiceitup به فروش رفت.

تاریخچه کچاپ تپلی

سس كچاپ يا گوجه‌فرنگي برخلاف تركيبات به‌نسبت ساده‌اش، سفري دور و دراز را پيموده است. به نظر مي‌رسد نام كچاپ از زبان چيني ماندراين و به‌معناي سس ماهي گرفته شده باشد، اما در نهايت تا قرن نوزدهم ميلادي در اروپا به هر سسي كه تركيباتي از قارچ، سركه و حتا گردو داشت كچاپ مي‌گفتند. آنچه امروزه به نام سس كچاپ شناخته مي‌شود در انگليس و اروپا سس قرمز يا گوجه ناميده مي‌شد، اما بعد از قرن نوزدهم و جنگ جهاني دوم، گسترش فرهنگ آمريكايي در سراسر جهان باعث جايگزيني نام كچاپ با سس قرمز شد. استفاده از سس كچاپ در دهه‌ي هفتاد ميلادي در تمام غذاهاي آمريكايي آن قدر مرسوم بود كه زماني كه ريچارد نيكسون، رييس جمهور آمريكا، در مصاحبه‌اي اعلام كرد صبحانه‌ي مورد علاقه‌اش تركيبي از پنير و سس كچاپ است كسي به او نخنديد! پايه‌ي سس كچاپ گوجه فرنگي پخته است ولي تركيبات مختلفي شامل سركه، سير و انواع ادويه‌جات مختلف به آن اضافه مي‌شود و در غذاهاي مختلف با گوشت و سبزيجات سرو مي‌شود.

تاریخچه کچاپ ساشه ۱۸ گرم

سس كچاپ يا گوجه‌فرنگي برخلاف تركيبات به‌نسبت ساده‌اش، سفري دور و دراز را پيموده است. به نظر مي‌رسد نام كچاپ از زبان چيني ماندراين و به‌معناي سس ماهي گرفته شده باشد، اما در نهايت تا قرن نوزدهم ميلادي در اروپا به هر سسي كه تركيباتي از قارچ، سركه و حتا گردو داشت كچاپ مي‌گفتند. آنچه امروزه به نام سس كچاپ شناخته مي‌شود در انگليس و اروپا سس قرمز يا گوجه ناميده مي‌شد، اما بعد از قرن نوزدهم و جنگ جهاني دوم، گسترش فرهنگ آمريكايي در سراسر جهان باعث جايگزيني نام كچاپ با سس قرمز شد. استفاده از سس كچاپ در دهه‌ي هفتاد ميلادي در تمام غذاهاي آمريكايي آن قدر مرسوم بود كه زماني كه ريچارد نيكسون، رييس جمهور آمريكا، در مصاحبه‌اي اعلام كرد صبحانه‌ي مورد علاقه‌اش تركيبي از پنير و سس كچاپ است كسي به او نخنديد! پايه‌ي سس كچاپ گوجه فرنگي پخته است ولي تركيبات مختلفي شامل سركه، سير و انواع ادويه‌جات مختلف به آن اضافه مي‌شود و در غذاهاي مختلف با گوشت و سبزيجات سرو مي‌شود.