دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، شماره ۳۳۳ ساختمان مهرام

تلفن: ۸۸۷۲۶۱۹۴ ۲۱ ۹۸+

واحد فروش: ۸۸۵۵۵۵۰۵ ۲۱ ۹۸+

واحد فروش رستوران ها: ۸۸۷۱۸۷۵۳ ۲۱ ۹۸+