کدو تنبل با سالاد الویه

share:

15 minute Meals:

Ingredients:

  • سالاد الویه
  • 2 عدد هویج
  • 1 عدد بروکلی
  • فلفل نیزه ای مهرام

How to prepare:

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه و الإنجلیزیه الأمریکیه.

کدو تنبل با سالاد الویه

محصولات مشابه

دستورهای آشپزی مرتبط